ייפוי כוח לגביה באמצעות מס”ב על ידי ComeUnity

צרו את הקהילה שלכם!

לכבוד

מרכז סליקה בנקאי בע”מ

1. בהתאם להסדרים שבינינו ובין הבנק/ים שאני לקוח שלהם לעניין זה, החל מהיום הרינו מאשרים לכם בזאת לבצע גביית חיובים ע"פ הרשאה לפי הרשום באמצעים המגנטיים / במשלוח תקשורת שיוצגו לכם מדי פעם בפעם ע"י: (ComeUnity (98683 ללא צורך בקבלת אישור מאיתנו.
בנוסף, הרינו לאשר בזאת כי בידינו הרשאות תקפות בכתב המאושרות ע"י הבנקים לתנועות החיוב הכלולות בקובץ החיובים, וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת להעברת קבצי החיובים כאמור. אנו מתחייבים בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה או דרישה כלפיכם בכל הקשור לפעילות הנזכרת במסמך זה.
2. ערך החיוב יהיה הערך המצויין באמצעי המגנטי / המשלוח בתקשורת / ההוראה בתקשורת שיוצג לכם ע"י: (ComeUnity (98683
3. פרטינו כלדקמן:
Hidden
Hidden
(מספר ח.פ / ת.ז / אחר)
יש להזין את קוד המוסד המלא (8 ספרות)
כפי שמופיע בחשבונות הבנק
Hidden
שם איש קשר(חובה)
כתובת(חובה)
DD סלאש MM סלאש YYYY
Max. file size: 128 MB.
בסיום המילוי, המערכת תיצור את ייפוי הכוח חתום ותשלח למס"ב עם העתק אליכם.

שאלות נפוצות

לא. פשוט פותחים כאן חשבון.

צוות הצלחת הלקוחות שלנו ילוו אתכם וידריכו אתכם איך להשתמש במערכת, איך להזין אליה נתונים, איך לייבא אליה את הנתונים שכבר יש לכם ולמעשה ידאגו שתפיקו את המיטב מהמערכת.

וודאי. בכל שלב תוכלו לעבור בין המסלולים.

כן, נשמח להדגים את לך את הפלטפורמה וה-CRM באמצעות פגישת אונליין בזמן הנוח לך.

ההדגמה היא מפגש של שעה. כאן ניתן לקבוע זמן ולתאם את המפגש האישי שלך להדגמה במערכת.

המערכת בנויה לתמיכה בשפות רבות, כיום היא פועלת בשפות:

  • עברית
  • אנגלית
  • רוסית
  • צרפתית

במידה ויש לכם צורך בשפה אחרת, צרו איתנו קשר ונבחן את הבקשה להפעיל את המערכת גם בשפות נוספות.

 

הסכם

לכבוד

Hidden
המוצרים(חובה)
ברצונך להוריד פריטים מההצעה? יש לבטל את הבחירה בתיבת הסימון הצמוד לתפריט
Hidden
Hidden