ComeUnity מבינה מה בתי חב”ד צריכים

ComeUnity מאפשרת לכם ליצור ולחזק את הקהילה שלכם.
פתרון שמתאים לך. לא להפך.

ComeUnity - הצרכים המדוייקים שלך

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

קשרים משפחתיים ועצי משפחה אוטומטיים
קשרים משפחתיים ועצי משפחה אוטומטיים

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

קשרים משפחתיים ועצי משפחה אוטומטיים
המרת תאריכים עברי-ללועזי ולועזי-לעברי
המרת תאריכים עברי-ללועזי ולועזי-לעברי

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

המרת תאריכים עברי-ללועזי ולועזי-לעברי
בדיקות סת"ם
בדיקות סת"ם

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

בדיקות סת"ם
ניהול ותיעוד ביקורי בית
ניהול ותיעוד ביקורי בית

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

ניהול ותיעוד ביקורי בית
החלטות ומעשים טובים
החלטות ומעשים טובים

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

החלטות ומעשים טובים
הכנה לבר מצווה
הכנה לבר מצווה

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

הכנה לבר מצווה
הרשמות לשבתות, חגים ואירועים
הרשמות לשבתות, חגים ואירועים

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

הרשמות לשבתות, חגים ואירועים
חברי קהילה
חברי קהילה

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

חברי קהילה
טפסי מכירה אונליין
טפסי מכירה אונליין

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

טפסי מכירה אונליין
משימות
משימות

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

משימות
שיחות טלפון וחיבור למערכות טלפוניה
שיחות טלפון וחיבור למערכות טלפוניה

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

שיחות טלפון וחיבור למערכות טלפוניה
משפחות הקהילה
משפחות הקהילה

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

משפחות הקהילה
ניהול פניות לעזרה
ניהול פניות לעזרה

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

ניהול פניות לעזרה
קופות צדקה
קופות צדקה

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

קופות צדקה
אפליקציה לנייד
אפליקציה לנייד

Comeunity

תרומות נט

ג'אפה

Powerlink

Zebra CRM

אפליקציה לנייד
דו"ח לרבי