קבלת תשלומים ותרומות באמצעות PayPal

PP_Acceptance_Marks_for_LogoCenter_266x142

קבלת תשלומים ותרומות באמצעות PayPal

באמצעות PayPal תוכלו לקבל תרומות ותשלומים במערכת.

תרומות ותשלומים חד פעמיים.