קבלת תשלומים ותרומות באמצעות Authorize.net

edd-new-authorize-net-download-graphic2-s-removebg-preview

קבלת תשלומים ותרומות באמצעות Authorize.net

באמצעות Authorize.net תוכלו לקבל תרומות ותשלומים במערכת.

תרומות ותשלומים חד פעמיים.